غصه وغم، اشک و ماتم را به من دادی حسین/ بهترین‌های دو عالم را به من دادی حسین/ یازده ماه است کارم را معطل کرده‌ام/ خوب شد ماه محرم را به من دادی حسین ... روضه خوانی محرم با نوای حاج منصور ارضی .