سلام حضرت سلطان سلام حجت حق ... مناجات با امام رضا علیه السلام با نوای سعید حدادیان .