روضه شهادت غلام سیاه امام حسین علیه السلام با نوای گرم حیدر خمسه .