ذکر توسل حیدر خمسه و نقل ماجرای زائر حرم حضرت عباس علیه السلام .