یزه شکسته‌ها را میان خاک صحرا کنار کرد زینب، فضای نینوا را به دود آه و ناله غبار کرد زینب، به دشت کربلا گفت، به خاک نینوا گفت، کجاست یار زینب؟، صبر و قرار زینب، چرا به خون فتاده چنین کنار زینب؟ | دانلود کلیپ سینه زنی کودکانه شبکه پویا و نهال با عنوان نیزه شکسته‌ها