ای اسم تو حک شده بود سربند همه شهدا ، بیچاره ی عشق تو اند حتی همه ارمنی ها، استوری زیبا از مداحی حاج حسین طاهری مداح اهل بیت