ای عشق بی تکرار من/ دیگه مثل تو آقایی پیدا نمیشه/ جز گریه تو ی روضه هات/ درد من جای دیگه مداوا نمیشه/ می بینی دارم می شمرم لحظه هامو/ که آماده کردم لباس عزامو ... سینه زنی واحد با نوای حسین سیب سرخی .