بسم الله الحرم بسم الله العزیز/ بسم الله الحسین با بسم الله الرحمن الرحیم/ زیبا میشه دنیایی که داره مکافاته تو روضه ای که خرجش با مادر ساداته ... سینه زنی زمینه با نوای علیرضا شریفی .