مداحی حاج مهدی رسولی در هیئتی کودکانه که با چادر مشکی های خانه شان در کنار خیابان روضه گرفته اند ، یا حسین کربلا