استوری ویژه محرم از آلبوم لبیک با صدای شهروز حبیبی . محصول ماوا