عمه تو هم بیا و ببین افتاده عمو جون رو زمین، دیدی چه خاکی شده بر سرم ... وقتشه که به کمکش برم. عمه صدا میزنه سوی قتلگاه نرو تورو خدا عبدالله؛ زیر بارش تیغ و نیزه ها حسین همش میگه نیا عبدالله، اما کنار بدن عموش خود باباش میگه بیا عبدالله | سید مجید بنی فاطمه شب پنجم محرم 1397