من حتّی معتقدم که اگر قواعد سخت‌گیرانه‌ای هم در این زمینه گذاشته شود، وضع شود، مردم مؤمن و #مسجدی های ما بیشتر از دیگران به قواعد عمل می‌کنند«مقام معظم رهبری ۲۱ اردیبهشت ۹۹».جماعتی که به در و دیوار زدند تا عزاداری امام حسین علیہ السلام را تعطیل کنند به بهانه اینکه مومن ها و هیئتی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت نمیکنند اما با شروع محرم، آنچنان با نظم و بهداشت فراوان مراسمات را برگزار کرده اند که دهان تمام مخالفان عزاداری را بستند روضه تعطیلی ندارد