یعنی نه تنها از مسائل سیاسی که استاد تحریف و دروغ و وارونه جلوه دادنه که بگو درمورد مسائل علمی (!) انصافا رو دست نداره! ولی خوشمان آمد و جای بسی تشکراست چون ماکه به ریشامون شک نداشتیم و مطمئنیم تمیزه .. براهمین بود و نبودش اصلا تا امروز برامون ملاک نبوده... البته قضیه تتو فرق داره که بماند برا یه کلیپ دیگه ... ولی جای تشکر داره چون عوامل احمق این تیزر... که بازهم حماقتشون ثابت کرد سگ نجسه و انسانهای سگ بازی چون ملکه الیزابت هم طبیعتا نجس در نجس!!!