رونمایی از دو موشک جدید ایران/ وزیر دفاع: برد موشک کروز دریایی «شهید ابومهدی» هزار کیلومتر و موشک بالستیک «شهید حاج قاسم» ۱۴۰۰ کیلومتر است.جانشین وزیر دفاع: دستاوردهای امروز بخش دفاع فراتر از تصور بدخواهان و دشمنان ملت غیور ایران اسلامی است.‌