ایستگاه‌های هوشمند اتوبوس؛ ابتکار جدید کره جنوبی برای مقابله با کرونا ایجاد شده است