آیا خوردن زنجبیل و عسل در پیشگیری و درمان کرونا مفید است؟ توصیه‌های دکتر سعید اسماعیلی برای جلوگیری و پیشگیری از کرونا در برنامه انارستان شبکه افق سیما