فیلم نحوه بستن شال و روسری به شکلی ساده و آسان ویژه بانوانی که به حجاب و پوشش خود اهمیت می‌دهند