شال بستن بسته به فرهنگ هر کشوری متفاوت است در این کلیپ طرز شال بستن خانم ها در کشورهای مختلف مثل لبنان، امارات، یمن و... را می بینیم