امسال محرم محدودیت‌هایی ایجاد شده. خدام اباعبدالله الحسین، خدام هیئت‌ها که دست‌بردار نیستند، خودشان را بدهکار امام حسین می‌دانند. می‌گوید من اصلاً نمی‌توانم کار نکنم برای امام حسین! ممکن است مدل کار خودشان را تغییر بدهند، ولی دست که بر نمی‌دارند. کدام خادم اباعبدالله الحسین که شب‌ها در هیئت‌ خدمت می‌کرده محرم می‌تواند خانه بنشیند بیکار به امورات شخصی خودش بپردازد؟ حتماً اقداماتی را انجام می‌دهد از پارچۀ سیاهی زدن به درِ خانۀ خودش، از شلوغ کردن توی خیابان‌ها، از علائم و نمادهای حسینی. حتماً یک اتفاق‌های دیگری رقم خواهد خورد!