پله‌های باستانی کوه یافته خرم‌آباد، شگفت و مخوفپلکان یافته بر قسمتی از دیواره عمودی کوه یافته با موقعیت خاص و منحصری ایجاد شده‌اند. در دامنه این پله‌ها آثار خرابه‌هایی که از سنگ ساخته‌شده معماری نسبتاً بزرگ قبلاً در این مکان وجود داشته است. از بقایای سازه‌های معماری گذشته هم‌اکنون یک فضای کنده از صخره تراشیده شده که احتمالاً آب‌انبار بوده است آثار موجود در اطراف این پلکان را می‌توان به سه قسمت تقسیم نمود: قسمت اول سازه‌های معماری و صخره‌ای پایین پلکان، قسمت دوم 64 پله دست‌کند و مسیر راه کنده شده و از کوه و قسمت سوم سازه‌های معماری و صخره‌ای بالای پلکان هستند. توضیح ضروری اینکه صعود به این منطقه تنها توسط نفرات فنی و با تجهیزات ایمنی مقدور است.