شال بستن برای مهمانی یکی از دغدغه های خانم های خوش سلیقه است این کلیپ یکی از این شیوه ها رو آموزش میده