حشرات برای استتار خود در طبیعت ترفندهای شگفت‌آوری به کار می‌برند. دانشمندان با مشاهده نوعی مورچه مخملی (یک تیره از فروراسته زنبورها) تصور می‌کردند پوشش او، ترفندی برای استتار است. اما تحقیقات چیز دیگری را نشان دادند.