حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضی است! از کیسه‌ی خلیفه سمرقند داده است... فقط ‌حیدر امیر المؤمنین ‌است | کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستاگرام و واتساپ