به‌مناسبت عید سعید غدیر خم نماهنگ عربی واحدالدنیا با صدای حسن خانچی . تولید مأوا