پادشاهی که کنیزش خاک را زر می کند/ رزقِ این حداقل را حداکثر می کند/ خضرِ پیغمبر نشسته گوشه ای و سالها/ روز و شب در مدحِ مولا شعر از بَر می کند/ راهِ مسجد بسته شد بر دیگران چون که خدا/ هر عبادت را قبول از راهِ حیدر می کند ... مدح خوانی عید غدیر خم با نوای سید مجید بنی فاطمه در هیئت ریحانه الحسین تهران .