کلیپ نماهنگ افغانی طبیب برای عید سعید غدیرخم ، سیده تکتم حسینی : شاعر، با نوای سید مسافر یا علی علی علی، درد مرا طبیب علی و دوا علی درد مرا طبیب علی و دوا علی بیش از هزار راه به الله می رسد بیش از هزار راه به الله می رسد در هر هزار راه ولی رهنما علی علی علی علی طبیب درد علی درد مرا طبیب علی و دوا علی