اومدم تو میکده, دل پیش دلبر باشه/ می خورم به شرط اینکه ساقی حیدر باشه/به تو دارم من علاقه صاحب نهج البلاغه پسرت سر العراقه ... سرود شاد عید غدیر با نوای جواد مقدم .