دوباره غرق تو شادی ام چشم به راه یک منادی ام/ زائر باب الجوادیم گدای سامره ی امام هادی ام ... سرود شاد میلاد امام هادی علیه السلام با نوای مهدی اکبری .