هر کسی من مولای اویم از این پس علی مولای اوست.تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج چهارمحال‌و‌بختیاری.