می‌دونید خیلی از جملاتی که از کوروش، داریوش، رجایی، چگوارا تو اینترنت میخونیم، منیع‌شون نهج البلاغه است؟