امروز که روز شادی و نوبت خوشحالیه، روز قشنگ زندگی، روز گل و عیدیه، امروز همون روزیه که عید بزرگ خداست، دلا همه بهاریه، جشن همه شیعه‌هاست، عیده غدیره مولا علی امیره