ماسک یه محافظ جلو ویروس که باید بپوشیش هر روز، تا یه وقت این کرونا نشه پیروز / تویی که ماسک نمیذای، میگی کرونا نداری، تو یه بیماری فقط ادعا داری ...