والا قرار ما بود الان دوران پسا جاهلیت باشه و جاهلین و عاقلین باهم تاریخ رو رقم بزنن.. هرجور حساب کتاب میکنم میبینم آیندگان و گذشتگان حرفای این مونگول خانوم رو ببینن و بشنون کلا به این دوران ما بگن عصر مونگولیت...!!! پس خواهشا دوستان و دشمنان و چپیا و راستیا و بغلیا و بالاییا وپایینیا همگی همت کنین اول این موجود گاگول به تمام معنارو هرجوری هست فیلترش کنین که کلا آبرو حیثت هممون زیر سواله !!! یعنی تصور کن مردم عصر جاهلیت این فیلمو ببینن به ما چی میگن؟!؟!؟!!!! وااااای ... یعنی مگه میشه ؟ مگه داریم آخه ؟؟؟ درپایان از کلیه مردمان گذشته و افرادی که تاریخ از اونا به عنوان دوران پارینه سنگی و عصر حجر و.... یاد کرده عذر خواهی میکنم و به نوبه خودم حلالیت میطلبم ..!! ظاهرا یه سری سوتفاهم هایی شده که به شماها اینچیزا رو نسبت دادن !!! والا ....!