اتل متل توتوله می‌دونی حسن کوچوله مظهر استقامت نمونۀ شهامت تو ساخته‌های خدا توی تمام دنیا کدوم خلقت خداست که سخته و بی‌صداست؟؛ ترانه ی ایرانی کوه. کارتن ترانه‌های حسنی کاری از مرکز پویانمایی صبا پخش شده از شبکه پویا و نهال