تیتر بی بی سی فارس، ایران اینتر نشنال رادیو فردا و... «حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان برای اجرا ابلاغ شد»این تیتر گزینشی در ذهن مخاطب چه موضوعی را القا میکند؟ این تیتر گزینشی تنها بازتاب بخشی از صحبت های امروز آقای اسماعیلی سخنگویی قوه قضایه است! روایت روشن است اسم سارق مسلح میشود معترض آبان ماه! متعرضی که به جرم سرقت مسلحانه دستگیر میشود و در بررسی ها در گوشی آنها فیلم های تخریب اموال عمومی و آتشزدن بانک ها کشف میشود!این دقیقا وارونه نمایی اخبار در رسانه است.