خیلی از شما و بچه‌ها موقع ماسک زدن این مشکل رو دارید که خوب اندازه صورت نیست، با ترفند این خانم چینی میتونید این مشکل رو حل کنید