کارشناس ترک : تحرکات نظامی ایران که شبه نظامیانش را از کشور های دیگر به سوریه آورد درواقع می خواهد همچون حشدالشعبی در عراق و شبه نظامیانش در یمن یک اتحادیه ای از این شبه نظامیان به شکل قانونی ایجاد کند، با امضا توافق نامه نفوذ ایران در سوریه گسترده تر خواهد شد.