گزارشی از امضاء توافق گسترده نظامی-امنیتی ایران و سوریه در دمشق که در سفر سرلشگر باقری به سوریه انجام شد .