دولت آمریکا تمام موجودی اولین داروی موثر بر کرونا رو تا سه ماه آینده خریداری کرده و عملا بقیه کشورها تا این مدت از داشتن این دارو محروم شدند، کل ماجرا رو در ویدئو ببینید