آیا برای استفاده از شبکه 5g نیازبه تلفن همراه متفاوت است ؟