در این قسمت از سری برنامه های خانوادگی باهم بازی حس اعصاب اعضای خانواده محک می خورد در تلاش برای فرستادن توپ در لیوان