۲۱ تیر روز بدون پلاستیک، برای توقف روند نابودی کره زمین به کیسه پلاستیکی بگوییم: نه