فیلم کوتاه یادش بخیر در مورد ویروس کرونا، تهیه شده در سازمان هنری‌رسانه‌ای «اوج»