آموزش بستن چند مدل شال و روسری توسط خانم المیرا جلالی در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جهانی جام تاریخ 99/4/9