کلاس درس هندسه پایه دوازدهم توسط استاد دکتر یوسفی و حل سوالات امتحان خرداد99در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش