دربرنامه سلام صبح بخیر درباره شایعات و نشانه هااز حاج احمد متوسلیان با استاد نادر طالب زاده صحبت شد، خیلی جذاب پیشنهاد می کنم ببینید