بازنده کلیپی با شعری از قاسم صرافان و تولید شده توسط گروه هنری رامان درباره اعتیاد