روحانی: ممکن است آمریکایی‌ها بگویند که در بخش اقتصادی موفقیتی به دست آورده‌اند، اما از لحاظ حقوقی و اخلاقی بارها و بارها شکست خورده‌اند.