در برنامه 9تیر مدرسه تلویزیونی ایران با اجرای دکتر خشنودی و ارایه درس اصول و عقاید پایه 12 توسط حاج آقا نادری و حل سوالات امتحانی