اجرای نیمه کاره گروه پارسوماش، پنجمین اجرای قسمت بیستم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید که با حادثه همراه بود .